כולל משניות חיים אלעזר
לעילוי נשמת
הרב חיים אלעזר ב"ר עזריאל ז"ל