כולל משניות חיים אלעזר
לעילוי נשמת
הרב חיים אלעזר ב"ר עזריאל ז"ל

 • Tratner and Family
 • Rav Chaim Aryeh Zev Ginzberg
 • Rav Moshe Fried
 • Rav Aaron Gabioff
 • Rav Shmuel Goldsmith
 • Leshkowitz and Family
 • Kohn and Family
 • Mayer and Family
 • Rav Shlomo Lehrman
 • Rav Bentzion Brown.
 • Rav Moishe Kormornick
 • Mr. and Mrs. Henry Praw
 • Rav Gavriel Schuster
 • Rav Carey Gruenbaum 
 • Rav Moshe Katz 
 • Rav Ephraim Yehuda Levenstein
 • Rav Zechaya Zahler